شرکت حمل و نقل مسافربری بین المللی دیدار سیر گیتی
 
پاکستان عراق افغانستان ترکمنستان ترکیه عربستان سوریه ارمنستان آذربایجان
 
 
طراحی و اجرا از پرجیا سافت