نکات قابل توجه برای مسافرین محترم که از طریق سایت شرکت نسبت به خرید بلیط خود اقدا می نمایند:

  1. مسافر ی که بلیط خود را از این طریق خریداری می نماید حتما باید یک ساعت قبل از حرکت در محل شرکت واقع در میدان آزادی – ترمینال غرب حضور داشته باشد.
  2. مسافرین محترم باید با دقت لازم نسبت به تعیین روز ، ساعت و مقصد خود در هنگام خرید اقدام نماید چون خرید اینترنتی ضوابط خاص خود را برای کنسل کردن دارد پس جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالی حتما دقت نمایید.
  3. مسافرین محترم حتما باید بلیط های خود را بصورت انفرادی (برای هر نفر یک بلیط) صادر فرمایند و از صدور بلیط بصورت گروهی (یعنی چند صندلی با یک اسم) خودداری نمایند.
  4. با توجه به اینکه مسافرین محترم صندلی خود را در هنگام خرید انتخاب می نمایند پس هنگام سوار شدن امکان جابجایی در د اخل اتوبوس وجود ندارد.
  5. دقت نمایید بار مجاز برای هر مسافر 20 کیلو گرم می باشدکه شامل یک چمدان و ساک دستی می باشد ، بار اضافه بر آن شامل هزینه های دیگر می باشد.
  6. مسافرین محترم جهت تهیه بلیط برگشت که Open می باشد، در صورت تمایل در روز حرکت با متصدیان فروش هماهنگ نمایید. چون امکان تهیه بلیط بصورت اینترنتی وجود ندارد.